Tìm kiếmLượt truy cập

Hỗ trợ quảng bá

Gương điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học Bác từ những điều đơn giản, bình dị nhất (07/02/2014)
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Sở Thông tin và Truyền thông được cấp ủy, cơ quan, các tổ chức đoàn thể và toàn thể CBCCVC-LĐ quan tâm thực hiện rất nghiêm túc. Bên cạnh việc triển khai phổ biến, quán triệt các văn bản, tài liệu tuyên truyền theo chỉ đạo của cấp trên, Sở còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức cho ĐVTN xem đĩa DVD về nội dung báo cáo của Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Ngọc Anh. Hàng tháng, ĐVTN được nghe đảng viên trong từng tổ đảng kể chuyện về Bác và liên hệ thực tế bản thân qua từng mẫu chuyện để suy ngẫm và rèn luyện.


Họp mặt biểu dương cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 (16/05/2012)

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn tỉnh Long An đã chọn 35 gương điển hình tiên tiến và sẽ được Tỉnh ủy tổ chức tuyên dương vào ngày 18/5/2012.1

Dịch vụ công trực tuyến