Tìm kiếmLượt truy cập

Hỗ trợ quảng bá

Thanh tra kiểm tra

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014 (16/01/2014)


Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông năm 2014 (10/12/2013)

Thực hiện Kế hoạch số 2674/KH-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân và Quyết định số 124/QĐ-STTTT ngày 01/11/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông, về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo sởThông báo Lịch tiếp công dân năm 2013 của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (19/12/2012)


Kế hoạch công tác thanh tra năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An. (19/12/2012)


Thông báo - Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông năm 2012 (18/01/2012)

Thực hiện Kế hoạch số 2674/KH-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân và Quyết định số 791/QĐ-STTTT ngày 22/10/2009 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành nội quy tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông;

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở như sau


Triển khai quy định mới về xử phạt VPHC trong lĩnh vực TSVTĐ và lĩnh vực bưu chính (05/08/2011)
Ngày 27/6/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011 và bãi bỏ Mục 3 Chương II Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện).


Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực TT&TT (22/06/2011)
Ngày 28/01/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2011 và thay thế Quyết định số 05/2007/QĐ-BBCVT ngày 05/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông). Thông tư này quy định việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ đối với bên cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (bao gồm: bưu chính; viễn thông và internet;


Kiểm tra hoạt động truyền hình trên địa bàn tỉnh Long An (27/05/2011)
 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tại Công văn số 933/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 01/4/2011 về kiểm tra đột xuất việc cung cấp dịch vụ truyền hình cáp (CATV) và cung cấp dịch vụ truyền hình giao thức Internet trên mạng viễn thông (IPTV);


Ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2011 của Sở TT&TT tỉnh Long An (07/04/2011)
     Ngày 12 tháng 01 năm 2011 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2011 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An tại Quyết định số 05/QĐ-STTTT


Kiểm tra hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Long An (16/12/2010)
     Để đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm thực hiện đúng các quy định của pháp luật; thực hiện Kế hoạch số 734/KH-ĐLN ngày 08/10/2010 của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh, từ ngày 25/10/2010 đến ngày 03/12/2010, Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh (Đội LNPCIL) tiến hành kiểm tra 57 tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Long An. 


12

Dịch vụ công trực tuyến