image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

DANH SÁCH NHÀ BÁO, PHÓNG VIÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ NGOÀI TỈNH ĐĂNG KÝ TÁC NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
Lượt xem: 733

STT

HỌ VÀ TÊN

BÚT DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CƠ QUAN BÁO CHÍ

1.

Nguyễn Thanh Phong

Thanh Phong

0918 270 445

Báo Nhân dân

2.

Trương Đức Thuận

Lâm Quân

0937 063 456

Tạp chí Cộng sản

3.

Hoàng Thị Mẫn

Hoàng Mẫn

0963 893 899

Báo điện tử Đảng Cộng sản

4.

Trần Thanh Bình

Thanh Bình

0909 203 866

Cơ quan thường trú TTXVN tại Long An

5.

Huỳnh Bé Tâm

Huỳnh Tâm

0911 111 787

huynhtamvtv@gmail.com;

Trung tâm VTV Tây Nam Bộ

6.

Đặng Công

 

0946 685 157

7.

Lê Uyên Phương

Uyên Phương

0906 738 198

VTV tại TPHCM

8.

Hồ Hoàng Vũ

Hoàng Vũ

0908 377 011

 

9.

Nguyễn Thanh Phong

 

0908 606 248

Thời báo VTV

10.

Ngô Trung Quang

 

0947 939 386

11.

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Minh Hạnh

0913 790 197

VOV tại TP.HCM

12.

Nguyễn Vinh Quang

Vinh Quang

0909 223 382

13.

Hà Thị Mỹ Tho

Mỹ Tho

0984 814 710

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

14.

Lý Minh Triết

Minh Triết

0909 140 872

15.

Hoàng Văn Thọ

Hoàng Thọ

0979 479 601

Báo điện tử VTC News

16.

Lê Hùng Khoa

Hùng Khoa, Hồng Giang

0978 643 678

0941 280 789 0916 267 405

Báo Quân đội Nhân dân

17.

Vũ Minh Đức

Minh Đức

0907852561

Báo Công an nhân dân

18.

Nguyễn Thành Luân

Lê Anh; Thành Luân

0973 946 345

Báo Đại Đoàn kết

19.

Đoàn Đại Trí

Đại Trí

0973 138 804

20.

Lê Hoàng Vũ

Lê Hoàng Vũ

0908 659 647

Báo Nông Nghiệp Việt Nam

21.

Nguyễn Phấn Đấu

Phấn Đấu

0903 828 955

Báo Lao động

22.

Trần Công Tuấn

Công Tuấn

0909 767 779

congtuannld@gmail.com;

Báo Người lao động

23.

Nguyễn Minh Thông

Minh Thông

0945 190 568; 0868 463 096;

Báo Sài Gòn giải phóng

24.

Nguyễn Thị Phúc

Ngọc Phúc

0978 233 339

25.

Trần Công Sơn Lâm

Sơn Lâm

0938 110 848

Báo Tuổi Trẻ

26.

Nguyễn Việt Phương Em

Bắc Bình

0914 555 799

Báo Thanh niên

27.

Lê Hoàng Nam

Hoàng Nam

0909 548 006

Báo Vnexpress

28.

Nguyễn Như Sỹ

Tuấn Kiệt

0982 918 090

nhusy.nguyen@vietnamnet.vn;

Báo Vietnamnet

29.

Lê Văn Lối

Hải Đường

0918 430 199

Báo Giao thông

30.

Hoàng Viễn Chinh

 

0889 250 567

Báo Nông thôn Ngày nay

31.

Trần Thế Đáng

Trần Đáng

0907 885 886

32.

Huỳnh Ngọc Du

Huỳnh Du

0983 628 847

Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

33.

Trần Xuân Hinh

Xuân Hinh

0936 964 446

Báo điện tử Dân trí

34.

Phạm Nguyễn Phú Thọ

Phạm Nguyễn

0938 632 277

Báo Tiền Phong

35.

Phạm Tùng Lâm

Tùng Lâm

0913 581 885

Báo Hà Nội Mới

36.

Nguyễn Văn Lê

Nguyễn Lê

0949 750 759

37.

Tạ Anh Tuấn

 

0943 503 088

Báo Công lý

38.

Thái Văn Đoàn

Thái Đoàn

0938 244 008

39.

Chu Ngọc Tuấn

Chu Tuấn

0983 112 999

Báo Thanh tra

40.

Nguyễn Tam Nguyên

Tam Nguyên

0901 547 145

Báo Phụ nữ TP.HCM

41.

Lâm Sơn Vinh

Sơn Vinh

0939 511 460

42.

Trần Thanh Hậu

 

0988 946 688

tranthanhhau1983@gmail.com;

Báo Tuổi trẻ Thủ đô

43.

Lê Hoàng Hải

Hoàng Hải

0938 045 817

Báo Văn hóa

44.

Văn Thanh Bạch

Bạch Thanh

0919 772 919

Báo Tài Nguyên và Môi trường

45.

Trần Hoài Tâm

Trần Huy, Trần Tâm

0913 857 093; 0903 076 093

Báo Pháp luật Xã hội

46.

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Kiên

0944 433 669

Nguyenkien141@gmail.com;

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

47.

Dương Đình Hưng

 

0983 862 636

Báo Phụ nữ Việt Nam

48.

Phạm Công Trình

 

0942 727 277

Tạp chí Người cao tuổi

49.

Trần Hữu Vinh

 

0967 299 977

Tạp chí Người đưa tin

50.

Phùng Sỹ Sơn

Sỹ Sơn

0934 736 345

Phungsonpv@gmail.com;

51.

Ngô Huỳnh Anh Tuấn

Ngô Tuấn

0866 497 779; 0849 765 678

Tạp chí điện tử Mekong - Asean

52.

Huỳnh Văn Khởi

Phú Khởi

0979 527 788

Tạp chí Nhà đầu tư

53.

Nguyễn Văn Mười

Tây Nam

0941 758 089

Tạp chí Sức khỏe Việt

54.

Nguyễn Thị Minh Huế

Anh Thư

0977 134 688

Tạp chí Công Thương

55.

Nguyễn Văn Lập

Phước Lập

0918 918 188

Phuoclap.baohoinhap@gmail.com;

Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập

56.

Nguyễn Tri Đức

Trí Đức

0909 278 989

nguyentriduc011@gmail.com;

Tạp chí Việt Nam Hội nhập

57.

Hồ Quang Khải

Quang Khải

0933 689 797

quangkhai.giaothongketnoi@gmail.com;

Tạp chí Bầu trời rộng mở

58.

Lê Đăng Trung

Đăng Trung

0987 504 328 – 0918 888 722

pvdangtrung@gmail.com;

Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam

59.

Nguyễn Thị Huế An

Thiên An

0913 036 443

nguyenthihuean0911@gmail,com;

Tạp chí Thương trường

 

59 phóng viên, 45 cơ quan báo chí